BIX Magazin
2019-02-17
Airbnb – szálláshely szolgáltatás az adózásban
2017-09-20
-
Bencze Melinda
A szálláshely szolgáltatásként működő Airbnb 2008-ban lépett az online piactérre. A működési elv egyszerű: a felületre bárki feltöltheti a kiadó szobája (netán szobájának egy része), vagy lakása, háza adatait, és a világ bármely táján élő böngésző lefoglalhatja ezt tetszőleges – nyilván a kiadónak is megfelelő – időintervallumra.
 
Mi is az Airbnb?
Az Airbnb népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 9 év leforgása alatt 191 ország 34 ezer városának összesen több mint 2 millió hirdetését találjuk meg az említett közösségi oldalon. Ezt a lehetőséget használják azok, akik nyaralni vagy hosszabb távú üzleti útra mennek, illetve azok is, akik csak a saját vagy bérelt ingatlanukból szeretnének plusz bevételt szerezni egy-egy eseti lakótárssal. Ugyanígy igénybe veszik azok is az Airbnb által nyújtott szolgáltatásokat, akik üzleti megfontolásból, erre a funkcióra kialakított ingatlanokban üzletszerűen végzik tevékenységüket.
 
Minek is minősül az így kapott bevétel?
Az Airbnb rendszerén keresztül kiadott szoba, lakás, ház az SZJA törvény alapján egyéb szálláshely szolgáltatásból származó bevételnek minősül. 
 
Mi a feltétele a tevékenység folytatásának?
A tevékenység végezhető adószámos magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy cégként egyaránt. Magánszemélyeknek a tevékenység megkezdése előtt bejelentést kell tenni a jegyzőhöz (aki a tevékenységről igazolást állít ki), továbbá az adóhatósághoz is a T101-es nyomtatványon. Az adóhatósághoz történő bejelentkezéskor a T101-es nyomtatvány A01-es lap 7. rovatában az adózónak a „552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.” ÖVTJ kódot kell kiválasztania.
 
Milyen adózási módok közül választhatok, ha a tevékenységet magánszemélyként végzem? 
 
Magánszemélyként történő szálláshely szolgáltatóként két adózási mód között tudunk választani.
 
1. Megszerzett jövedelem szerinti adózás:
Magánszemélyek esetén a szálláshely szolgáltatás önálló tevékenységnek minősül, így az adókat a jövedelem után kell megfizetni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás ellenértékeként kapott bevétel költségekkel csökkentett része után keletkezik az adófizetési kötelezettség. 
 
A költségeket is kétféleképp lehet meghatározni:
 
a) Amennyiben nincs, vagy kevés költségünk merül fel a szolgáltatás nyújtása kapcsán, vagy a felmerült költségekről nincs névre szóló bizonylatunk, úgy alkalmazhatjuk a 10%-os költséghányadot. Ez nem jelent mást, mint hogy igazolás nélkül el tudjuk számolni a bevételünk 10%-át költségként, így csak a bevételünk 90%-ára adózunk.
 
b) Amennyiben az igazolható költségünk eléri vagy meghaladja a bevételünk 10%-át, úgy érdemes a másik lehetséges módszert, a tételes költségelszámolást alkalmaznunk. Ilyen költségek tipikusan a rezsi, a karbantartás vagy az amortizáció. Figyelem: ekkor komoly költségelszámolást kell végeznünk, főleg abban az esetben, ha az ingatlan többfunkciós, azaz nem csak szálláshely szolgáltatásra, hanem magáncélra is használjuk. Így ugyanis nemcsak költségmegosztást kell végeznünk, de azt alá is kell tudnunk támasztani.
 
Az így kapott jövedelmet 15%-os személyi jövedelemadó-, és 22%-os egészségügyi hozzájárulási (EHO) adófizetési kötelezettség terheli. 
 
A fent leírt adózási módok példával szemléltetve: 
Az adót a magánszemélyeknek a negyedévet követő hó 12-ig adóelőlegként kell megfizetniük. Ha netán belföldi adóalany (pl. egy Kft.) venne igénybe ilyen szolgáltatást, akkor az adóelőleg levonási és befizetési kötelezettség már a szolgáltatás igénybevevőjét terhelné, így ebben az esetben a magánszemély csak nettó, azaz adózott jövedelmet és természetesen adóigazolást kapna. 
 
2. Másik lehetőségként a tételes átalányadózás alkalmazható:
 
Érdemes megfontolni ezt az adózási lehetőséget, mert számottevő megtakarítás érhető el a használatával, ráadásul az adminisztrációja is lényegesen egyszerűbb.
Ezt a fizető-vendéglátó tevékenységet a magánszemély kizárólag a tulajdonában vagy a haszonélvezetében álló lakásban folytathatja. Amennyiben több lakástulajdonnal is rendelkezik, úgy is csak az egyikben folytathat szálláshely szolgáltatási tevékenységet. Feltétel az is, hogy ugyanazon személy részére a szolgáltatás időtartama nem lehet több, mint 90 nap, továbbá az ingatlanban a szobák száma maximum 8 lehet, és az ágyak száma nem haladhatja meg a 16-ot. 
Az átalányban megállapított adó 38.400 Ft/szoba/év, amit egyenlő részletekben kell befizetni negyedévenként, a negyedévet követő hó 12. napjáig. A tételes átalányadózás esetén a felmerülő közvetlen költségeket nem csökkentik a fizetendő adót. 2017. január 1-től ugyanakkor az EHO már nem terheli az átalányadózókat. Figyelem: ha valaki év közben kezdi a szolgáltatását, úgy annak is meg kell fizetnie a teljes éves átalányadót.
 
Mit tehetek, ha több lakástulajdonnal rendelkezem, és átalányadózó szeretnék lenni?
 
A törvény úgy szól, hogy a szálláshely szolgáltatást olyan lakásban lehet folytatni, amelynek magánszemély a tulajdonosa vagy a haszonélvezője. Tehát, ha valaki több ingatlan tulajdonjogával is rendelkezik, valamint mindet ilyen módon szeretné kiadni, úgy azt kedvező (átalány) adózás mellett csak egy lakással teheti meg.  Ahhoz, hogy a többi ingatlan esetében is az átalányadót használjuk, a haszonélvezeti jogot érdemes lehet ideiglenesen átadni pl. a házastársnak (2017.12.31-ig). Komoly lehetőség 2018-tól, hogy már 3 lakás vagy üdülő szálláshelyként történő kiadása esetén is választható lesz az átalányadózás. 
 
Hogyan adózhatok, ha egyéni vállalkozóként szeretnék szálláshely szolgáltatást végezni?
 
Egyéni vállalkozóként is két lehetőség van az adózási forma megválasztására: vagy az SZJA vagy a KATA törvény rendelkezéseit betartva végezhetjük tevékenységünket.
 
1. A személyi jövedelemadó törvény alapján:
 
Amennyiben az éves bevétel nem haladja meg a 15 millió forintot, átalányadózás választható. Ilyenkor a bevétel 60%-a számít jövedelemnek, és azután kell megfizetni a 15%-os személyi jövedelemadót. (Amennyiben kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő vállalkozóról van szó, az ő esetében a 75% minősül jövedelemnek) 
 
Például egy főállású egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettsége átalányadózás esetén:
Az az egyéni vállalkozó, aki nem az átalányadózást választja a jövedelem után 9%-os személyi jövedelemadót fizet. A vállalkozói jövedelem után (adózás utáni eredmény) számított osztalék alapot 15%-os SZJA és 14%-os EHO fizetési kötelezettség terheli (ekkor az EHO maximuma évi 450.000 Ft). 
 
Példával is bemutatjuk az egyéni vállalkozói jövedelem szerinti adózást: 
II. A KATA törvény alapján:
Meg kell vizsgálni, hogy az egyéni vállalkozó főállásúnak minősül-e. Míg a főállású kisadózónak havi 50.000 Ft-os tételes adófizetési kötelezettsége keletkezik, addig a nem főállásúnak csak 25.000 Ft-os, amit a tárgyhónapot követő hó 12-ig kell megfizetni. Amennyiben a bevétel az évi 12 millió forintot (vagy évközben létrejött vállalkozás esetén ennek időarányos részét) meghaladja, a felettes részre vonatkozóan 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség is terheli a vállalkozót. Abban az esetben, ha az Áfa szempontjából alanyi adómentesek kívánunk lenni, akkor figyelembe kell vennünk a fent említett 8 millió forintos bevételi értékhatárt, ami felett már 18%-os Áfa fizetési kötelezettség terheli az adózót.
 
Áfás vagy Áfa mentes számlát kell kibocsátanom?
 
Mivel a szolgáltatás üzletszerű, ezért az adószám kiváltása és a számla kiadása kötelező, továbbá a magánszemély is az Áfa törvény hatálya alá tartozik. Alapesetben a szálláshely szolgáltatást 18%-os Áfa terheli, de az adózónak – függetlenül attól, hogy tevékenységét cégként vagy magánszemélyként végzi – joga van alanyi adómentességet választani (jelölése a számlán az adókulcs helyén: AM). Ezt azonban csak éves 8 millió Ft árbevételig tehet meg. Figyelem: ha valaki év közben kapja meg az adószámát, úgy a bevételi értékhatárt  időarányosítani kell. Például: az adózó a tevékenységét február 1-jével kezdi meg, így 8 000 000 Ft / 365 nap * (365 nap – 31 nap) = 7 320 547 Ft lehet az adómentes bevétel. Azt a számlát, amellyel ezt az összeghatárt átlépi az adózó, már 18%-os Áfával kell kiállítani, ugyanakkor elvész a jog ahhoz, hogy a következő két évben adómentességet választhassunk.
 
Milyen helyi adófizetési kötelezettségem keletkezik?
Legalább egy vendégéjszaka esetén idegenforgalmi adót kell fizetni. Az adó mértéke lehet éjszakánként 300 Ft, vagy a szállásdíj 4%-a az adózó döntése alapján. Az IFA-t a vendég fizeti  a szállásadónak, aki befizeti az önkormányzat adószámlájára a vendégéjszakát követő hónap 15-ig. Erről készítenie kell bevallást is, amit szintén a vendégéjszakát követő hónap 15-ig kell beadni az önkormányzat részére. 
 
Kiderülhet-e az eddig eltitkolt Airbnb-s jövedelem?
 
Rossz hír a feketén ingatlant kiadóknak: az ír adóhatóság már megküldte a NAV részére azon személyek listáját, akik Magyarországon az Airbnb rendszerében szálláshelyet adtak ki. Az adatfeldolgozás megtörtént, ez alapján abból a 6 milliárd Ft-ból, ami a kiadóknál megvalósult, csak kis részben lett adózott jövedelem.
 
Ennek alapján érdemes mindazoknak megtenni az SZJA bevallásuk önellenőrzését, akik a jövedelmük bevallását elmulasztották. Így elkerülhetik azt a bírságot, ami egy NAV-os ellenőrzés után szabható ki rájuk. Fontos megemlíteni, hogy ezt szankciómentesen csak akkor tudják megtenni, ha az adóhatóság az érintett ügyben még nem kezdte meg az adózónál az ellenőrzést. 
 
Cseh Ádám
 
 
 
 
 
Tetszett? Oszd meg:


bix logo
Ez még érdekelhet
2018-01-23
-
Gangel Péter - A Bizalmi Kör alapítója
Kiindulásként fontos rögzíteni, vezessünk bármilyen vállalkozást, az kizárólag a kapcsolatainkon keresztül nyer értelmet. 
2018-01-08
-
Gangel Péter - A Bizalmi Kör alapítója
Networking, review, mastermind,  engagement, collaboration. Divatos kifejezések, melyek ma már a legtöbb üzleti beszélgetésben szerepelnek, pedig néhány éve még alig tudtunk róluk valamit.
2017-12-17
-
Hajba Máté
Vége a találgatásoknak. Az elmúlt hetek, hónapok arról szóltak, hogy a Bizalmi Kör egy korszak határához ért. Ilyen időszakokban a döntések súlya megnő, hiszen jó megoldásokkal nagyot léphet előre a cég, míg a rossz döntések hátravethetik akár évekre. Érdekel, merre megyünk tovább?   
2017-11-19
-
Gangel Péter - A Bizalmi Kör alapítója
Vannak dolgok, amik a szemünk előtt történnek. Látjuk őket, valahol a tudatunk mélyén észleljük, de nem gondolunk bele a valódi jelentőségükbe, pedig sokszor a különbséget jelentik siker és kudarc között.   
2017-11-17
-
Habis Melinda
Ahogy korábbi cikkünkből kiderül, ha hosszú távon ér minket jelentős munkahelyi nyomás, az könnyen túlterhelhet minket lelkileg,  szinte észrevehetetlenül léphetünk rá a motiválatlansághoz, érzelmi egyensúlyunk felborulásához vezető útra. 
2017-10-16
-
Habis Melinda
Az ember azt gondolhatná, hogy ha jól megy az üzlet, egyre több az elégedett ügyfél, szépen emelkedik a bevétel az örömmel tölt el bennünket. Hogyan lehet az, hogy hosszú távon mégis negatívan hat ránk ez a változás?
2017-09-28
-
Bencze Melinda
Minden üzleti vállalkozásnak akkor van létjogosultsága, ha profitot termel. Az ügyvezetőnek/cégtulajdonosnak pedig ennek mértéke különösen fontos. Adódik a kérdés, hogyan érhetjük el, hogy magasabb legyen ez a nyereség?
2017-09-20
-
Bencze Melinda
Az Airbnb szálláshely szolgáltatás 2008-ban lépett az online piactérre. A működési elv egyszerű: a felületre bárki feltöltheti a kiadó szobája (netán szobájának egy része), vagy lakása, háza adatait, és a világ bármely táján élő böngésző lefoglalhatja ezt tetszőleges – nyilván a kiadónak is megfelelő – időintervallumra.
2017-08-09
-
Gangel Péter - A Bizalmi Kör alapítója
Szeretsz egyszerre több dolgot csinálni? Jobb lesz, ha gyorsan abbahagyod! Mondjuk is, hogy miért!
2017-08-04
-
SuperAdmin
Gondoltál már arra, hogy akár kedvenc kávézódban is összefuthatsz céged következő jelentős ügyfelével.
2017-08-04
-
SuperAdmin
8 jel, ami után azonnal húzd be a kéziféket.
2017-08-04
-
SuperAdmin
Teljesen mindegy hány éves vagy és mennyi tapasztalat áll mögötted, ezeket a tulajdonságot mindig a hasznodra vállnak.
2017-07-25
-
SuperAdmin
Ahol megtanulhatod üzleti erőforrásként használni a bizalmat.
2017-06-30
-
SuperAdmin
Hat történet, amiből erőt meríthetsz a folytatáshoz.
2017-06-26
-
Hajba Máté
A vezető feladatairól, motivációról, sikerekről és történetekről Dr. Török Lászlóval, a TabuLator Management Consulting alapítójával beszélgettünk.
2017-06-06
-
Gangel Péter - A Bizalmi Kör alapítója
Interjú a Business & Café blog szerzőivel
2017-05-25
-
SuperAdmin
Te mennyire vagy jártas a vállakozók dzsungelében?
2017-05-17
-
Hajba Máté
Miért éri meg hosszútávon egy cégnél maradni? Miért fontos az ígéretek megtartása? Mire figyeljenek a jővő vállalatai? Keleti Józseffel,  a Bisnode D&B Magyarország Kft ügyvezető igazgatójával beszélgettünk motivációról, trendekről és persze a bizalomról.
2017-05-11
-
Hajba Máté
Mikor sikeres vállalkozásokról beszélünk, az embereknek általában a netes és tech multik, Google, Facebook, vagy Apple jut eszükbe. A globális, nagyvárosi cégek mögött azonban megbújnak más sikertörténetek is
2017-04-12
-
Gárdos Réka
Napjaink világa egyre kevesebb mesébe illő történettel lát el minket, pedig ezekre a megvalósult álmokra igen nagy a szükség. Egy ilyen csoda a következő történet.